Info

 

Att ha sitt barn på en föräldrakooperativ förskola innebär att man som förälder är delaktig i arbetet med att driva förskolan. Det ger insyn och delaktighet i barnets vardag och är en del av det positiva med att välja föräldrakooperativ barnomsorgsform.

 

Samtidigt innebär det en hel del åtaganden – arbete – vilket det är bra att vara medveten om innan man bestämmer sig för att gå med. Här kan du läsa mer om de åtaganden föräldrarna har på Målargårdens föräldrakooperativ.

 

Annat - förutom insyn och delaktighet i barnets vardag - som hör till det positiva med att vara med i ett föräldrakooperativ, är bl.a.:

 

* att man som förälder har möjlighet att påverka förskolans verksamhet;

* att man får nära kontakt med kooperativets andra familjer;

* att barnen får god kontakt med fler vuxna än enbart de egna föräldrarna och förskolepersonalen