Info


Att ha sitt barn på en föräldrakooperativ förskola innebär att man som förälder är delaktig i arbetet med att driva förskolan. Det ger insyn och delaktighet i barnets vardag och är en del av det positiva med att välja föräldrakooperativ barnomsorgsform.


Samtidigt innebär det en hel del åtaganden, vilket det är bra att vara medveten om innan man bestämmer sig för att gå med.  Här kan du läsa mer om de åtaganden föräldrarna har på Målargårdens föräldrakooperativ.


Förutom insyn och delaktighet i barnets vardag - som hör till det positiva med att vara med i ett föräldrakooperativ, är bl.a.:


  • att man som förälder har möjlighet att påverka förskolans verksamhet
  • att man får nära kontakt med kooperativets andra familjer
  • att barnen får god kontakt med fler vuxna än enbart de egna föräldrarna och förskolepersonalen